• :
  • :
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"

Bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện tron glực lượng vũ trang quân khu

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, công tác huấn luyện chiến đấu được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường triển khai, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện. Chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các nhà trường được nâng lên, từng bước đạt độ vững chắc.

Kết quả huấn luyện cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi tăng 1,3%; huấn luyện chiến sĩ mới tỷ lệ khá, giỏi tăng 1,5% so với năm 2015; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn, bắn đạn thật cho 100% cấp tiểu đội, trung đội; diễn tập Chỉ huy – Cơ quan, sư đoàn có thực binh, chiến đấu hiệp đồng binh chủng và bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh tăng cường binh khí kỹ thuật đạt chất lượng tốt, kết quả 100% giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đặc biệt diễn tập Chỉ huy – Cơ quan Quân khu và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế, các huyện, thành phố, thị xã có nhiều đổi mới nội dung, biện pháp, có ý nghĩa thiết thực. Công tác kiểm tra, hội thi, hội thao thực hiện nghiêm túc, có nề nếp; tham gia các hội thi, hội thao cấp Bộ đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, việc quán triệt nhiệm vụ huấn luyện ở một số đơn vị, địa phương, một bộ phận cán bộ chưa sâu, chưa chắc; tác phong, phương pháp của đội ngũ cán bộ trong huấn luyện, diễn tập có nội dung chưa khoa học, còn lúng túng; hành động của phân đội chưa sát thực tế chiến đấu; huấn luyện đêm, huấn luyện giã ngoại, huấn luyện kết hợp với rèn luyện bộ đội chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cả nước và địa bàn Quân khu tiếp tục giữ được ổn định và phát triển. Quốc phòng – An ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015 – 2020). Đây chính là thời cơ chính trị quan trọng thúc đẩy lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Bên cạnh đó tình hình thế giới, khu vực, biển Đông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm để kích động, lôi kéo gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đảm bảo cho huấn luyện chiến đấu còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đồng bộ vũ khí, trang bị, hệ thống thao trường, trường bắn ảnh hưởng, tác động đến nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của LLVT Quân khu.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện năm 2016, từ đặc điểm, tình hình thuận lợi, khó khăn và yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017, để bảo đảm cho LLVT Quân khu SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao, lấy thực hành làm chính. Các đơn vị, địa phương, nhà trường tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập bắn chiến đấu; từ cấp tiểu đội đến đại đội huấn luyện xong chiến thuật cấp nào, tổ chức bắn đạn thật 100% cấp đó, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật từ cấp đại đội đến tiểu đoàn; diễn tập Chỉ huy – Cơ quan trên bản đồ phải kết hợp ứng dụng CNTT; chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức diễn tập KVPT gắn với xây dựng công trình trong KVPT thiết thực tiết kiệm, sử dụng lâu dài sát thực tiễn; các địa phương tổ chức diễn tập phòng thủ từ 20 – 25% số xã, phường, thị trấn; chú trọng huấn luyện phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố về môi trường… Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi. Tổ chức huấn luyện tập trung cho lực lượng DBĐV và huấn luyện cho sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đã sắp xếp vào các đơn vị DBĐV, trọng tâm bồi dưỡng cán bộ khung B có đủ khả năng huấn luyện phân đội. 50% trở lên tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và tương đương huấn luyện được một số nội dung điều lệnh, thể lực, duy trì luyện tập đội ngũ chiến thuật từng người. Nhân viên chuyên môn sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là các loại trang bị, kỹ thuật mới. Thực hiện chương trình huấn luyện cơ bản 24 tháng cho hạ sĩ quan, binh sĩ. Huấn luyện cơ bản về đội ngũ chiến thuật từ từng người đến cấp trung đội; tập chiến thuật và diễn tập chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn cho chiến sĩ phân đội bộ binh. Chiến sĩ binh chủng phải huấn luyện vững chắc kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên ngành. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình huấn luyện bộ đội địa phương gắn với tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đảo gần bờ, xã ven biển có bắn đạn thật. Lực lượng dân quân tự vệ sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để LLVT Quân khu thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, trọng tâm là phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, mức độ, yêu cầu và chỉ tiêu huấn luyện. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ làm then chốt. Gắn huấn luyện quân sự với thực hiện đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa quân sự và pháp luật; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, gắn hoạt động huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến vững chắc trong toàn Quân khu về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, giảm tỉ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2%, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc nghiêm trọng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị về tiếp tục xây dựng đơn vị VMTD.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn và phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan; đổi mới tác phong, phương pháp công tác trong chỉ đạo, theo dõi và quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện. Năm 2017, chương trình huấn luyện chia làm 2 đợt, có thời gian nghỉ giữa giai đoạn, đồng thời từng đối tượng chiến sĩ huấn luyện riêng theo thời gian nhập ngũ, do vậy, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, tập trung những nội dung còn yếu, nội dung mới và yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Coi trọng số cán bộ mới ra trường, mới luân chuyển, bổ nhiệm. Đồng thời bố trí thời gian hợp lý để thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận.

Làm tốt công tác giáo dục – đào tạo cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT Quân khu và của Bộ, gắn thực tiễn cơ sở với nội dung, chương trình đào tạo. Xây dựng các nhà trường vững mạnh toàn diện thực sự là trung tâm giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học của Quân khu và các tỉnh. Kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng, cơ quan thường trực hội đồng GDQP-AN các cấp, bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp cho 100% đối tượng theo kế hoạch, nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập, nhất là diễn tập KVPT bảo đảm sát thực, hiệu quả.

Cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải chỉ đạo huấn luyện toàn diện, đồng bộ cho cả chỉ huy, cơ quan và phân đội, đột phá vào nội dung mới; huấn luyện vững chắc cho cơ quan, cơ bản cho chiến sĩ và phân đội; tổ chức chặt chẽ chế độ rèn luyện thể lực vào giờ thứ 8, hành quân mang vác nặng vào buổi tối trong tuần, bảo đảm 100% quân nhân trong độ tuổi huấn luyện, rèn luyện, kiểm tra theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong Quân đội; tích cực đổi mới tổ chức phương pháp hội thi, hội thao để nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm đối với công tác huấn luyện; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có kết quả huấn luyện tốt. Phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nêu cao tinh thần “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể” bám sát phương châm, nhiệm vụ huấn luyện, tăng cường khả năng SSCĐ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

               Tư lệnh Quân khu


Tin liên quan
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 122
Tháng trước : 164
Năm 2022 : 5.460
Năm trước : 2.362
Tổng số : 12.053