• :
  • :
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"

Lịch làm việc từ 02.04 đến 07.04.2018

LỊCH LÀM VIỆC

    Của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT

( Từ ngày 02.04.2018  đến ngày 07.04.2018)

------------------------

 

Thứ Hai ( ngày 02.04.2018)

-Trưởng Phòng: Giải quyết công việc tại cơ quan;       

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

 

Thứ Ba ( ngày 03.04.2018)

-Trưởng Phòng:  Làm việc với UBND xã Châu Khánh Về việc xác nhập 02 trường tiểu học Châu Khánh A, B;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Sáng: Họp UBND huyện;

          . Chiều: Chấm thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Tư ( ngày 04.04.2018)

-Trưởng Phòng:   Lúc 8h Làm việc với Hiệu trưởng 02 trường tiểu học Phú Hữu A và Phú Hữu B tại Hội trường Phòng GDĐT ( mời thầy Dũng cùng dự);

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Lúc 8h cùng TP làm việc với Hiệu trưởng 02 trường tiểu học Phú Hữu A và Phú Hữu B;

 

 

Thứ Năm ( ngày 05.04.2018)

-Trưởng Phòng:  Đi công tác cơ sở;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: Làm việc tại cơ quan;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng:  Làm việc tại cơ quan;

 

 

Thứ Sáu ( ngày 06.04.2018)

-Trưởng Phòng:  7h30: Dự Hội nghị “ Chuyên đề môn Sinh THCS”, tại Hội trường trường THCS Thị trấn Long Phú;

- Phó TP Nguyễn Kim Phước: 7h30: Dự Hội nghị “ Chuyên đề môn Sinh THCS”, tại Hội trường trường THCS Thị trấn Long Phú;

- Phó TP Nguyễn Thanh Dũng: Làm việc tại cơ quan;

 

Thứ Bảy ( ngày 07.04.2018)

 

          Không có lịch làm việc

 

* Ghi chú: Lịch làm việc nầy thay cho thư mời  hoặc  giấy triệu tập những cuộc họp do Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chủ trì làm việc ( sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của PGD&ĐT hàng tuần.

 

 

Nơi nhận:

-TP, Phó GD&ĐT;

-Các CV-CB PGD&ĐT;

-Các đơn vị trường trực thuộc;

- Website PGD;

- Lưu VT;

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

( Đã ký)

 

TRẦN MẠNH THÙY TRANG


Tập tin đính kèm
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1.855
Tháng 10 : 1.860
Tháng trước : 818
Năm 2022 : 4.401
Năm trước : 2.362
Tổng số : 10.994